kaft is per 01/2008 geworden _

Mevrouw, Mijnheer,

U kent het wellicht, maar misschien ook niet... het Car & bus magazine, vakblad van de FBAA, Federatie van de Belgische Autobus- en Autocarondernemers en van reisorganisatoren. Het hoofdredacteurschap berust bij Luc Glorieux, die 30 jaar terug reeds zorgde voor wat de opleiding tot reisleider nu uiteindelijk is geworden. Meer dan wie ook, weet en begrijpt hij wat een reisleider lezen en weten wil...

Een vakblad voor de Belgische touringcarondernemers maar met daarnaast steeds meer aandacht voor de toeristische sector in zijn praktisch-nuttige werking, informatief en gericht op groepsbezoeken, met dossiers over steden, regio, bedrijfstoerisme, pretparken, enz. in binnen- en buitenland.
48 blz. nieuw aangereikte en uitgediepte informatie...

Onnodig te zeggen dat ideeën en voorstellen van u _ beroepshalve nauw en vaak samenwerkend met touringcarondernemers _ voor de redactie van C&bm uitermate belangrijk is.

Leden van de vzw Reisleiders Vlaanderen genieten een uitzonderlijke korting van 15% en betalen dan 43 EUR. Zeker de moeite waard even contact op te nemen met Annelies Verslype — 051-22-6060 of info@car-bus-magazine.be. Kennismaken kan via www.car-bus-magazine.be of u vraagt een proefnummer aan... Abonneren kan door over te schrijven op 467-5370851-48 van B.A.A.V., Moorseelsesteenweg 2, 8800 Rumbeke-Roeselare, met vermelding 'C&bm-abonnement'.

In de hoop u binnenkort als abonnee te mogen verwelkomen, danken wij u alvast voor het gestelde vertrouwen en verblijven,
hoogachtend,

Johan Verweirder,
Voorzitter vzw Reisleiders Vlaanderen
21-02-2008.